• مقالات و پایان نامه ها

    غایت انسان از دیدگاه محمدحسین طباطبایی

    غایت انسان از دیدگاه محمدحسین طباطبایی محمدحسین طباطبایی در خصوص غایت و سرانجام انسان از دیدگاه قرآن بیان می دارد که خداوند متعال می فرماید:«اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْءَإِذاکُنّاتُراباًءَإِنالَفی خَلْقٍ جَدیدٍالئِکَ الَّذینَ کَفَروابِرَبِّهِمْ وَاُلئِکَ الْأَغْلالُ فی…

  • مقالات و پایان نامه ها

    معرفت شناسی رورتی  

    نظریه معرفت شناسی وانسان شناسی رورتی درهم تنیده است.برای فهم بهتردیدگاه انسان شناسی اودرابتدانظریه معرفت شناسی اورا مورد مطالعه قرارمی دهیم.وی ایده ای که جهان رادارای ماهیت ذاتی می داند،انکارمی نماید.به نظراو”حقیقت نمی تواند در…